پیشنهاد همکاری لگراند به ایندو ایشین

شرکت لگراند فرانسه جهت توسعه کسب و کار تجهیزات تابلویی خود پیشنهاد خرید بخش سوئیچ گیر شرکت ایندوایشین را داده که با اتفاق نظر مدیران ارشد این شرکت نیز همراه گردیده. شرکت فارسیان، کلید محافظ جان
اخذ گواهینامه های ایزو 9001 و 10002
شرکت فارسیان، جعبه فیوز 
شرکت فارسیان، فیوز مینیاتوری

img1
img1
img1
img1
img1

جعبه فیوز

فیوز مینیاتوری

کلید محافظ جان

کلید مینیاتوری

جعبه فیوزتابلوهای مینیاتوریکلیدهای مینیاتوریکلیدهای محافظ جانفیوزهای تیغه ایکلیدهای اتوماتیککلیدهای مینیاتوری
کایه حقوق این وب سایت متعلق با شرکت فارسیان میباشد1394
طراحی سایت حرفه ای ، سئوی سایت پشتیبانی : ماهان وب
پارتیشن پارتیشن گمرک شال